PRAVIDLÁ

Hraním na serveri akceptuješ pravidlá uvedené nižšie. Neznalosť pravidiel neospravedlňuje.

 1. Na serveri a službách poskytovaných serverom je zakázané umiestňovať reklamy, ktoré nesúvisia so serverom.
 2. Pravidlá sa môžu kedykoľvek meniť bez upozornenia.
 3. Je zakázané používať herný nick alebo skin podobný ako majú členovia A-T, Youtuberi alebo iné známe osobnosti. Výnimkou používania rovnakého skinu môže byť súhlas s majiteľom skinu.
 4. Na službách poskytovaných serverom je povolené používať len rovnaké alebo podobné nicky ako v hre.
 5. Žiadny člen A-T ani hráč nemá právo žiadať prihlasovacie údaje k serveru. Ich vydanie je na vlastné riziko.
 6. O type a dĺžke trestu rozhoduje A-T. Reklamácie prijímame na oficiálnom discorde.
 7. Medzi dôkazy pri nahlasovaní patria screenshoty alebo videá.
 8. Zneužívanie chyby alebo bugu sa trestá. Hráč je povinný každú chybu alebo bug nahlásiť.
 9. Je zakázané obviňovať hráčov z porušovania pravidiel bez dôkazov.
 10. Je zakázané používať hacky, cheaty, módy alebo akékoľvek úpravy, ktoré ovplyvňujú priebeh hry, alebo zvýhodňujú hráča oproti iným hráčom. Minimapa je povolená
 11. Je zakázané vlastnenie viacerých účtov.
 12. Komunikácia vo verejnom chate je povolená len v slovenskom alebo českom jazyku.
 13. A-T slúži na pomoc hráčom, no obťažovanie A-T sa berie ako porušenie pravidiel. Za obťažovanie sa považuje: žiadosť o teleport za účelom ohodnotenia stavby, ukázania veci atď. žiadosť o rank, hodnosť, pozíciu v A-T, žiadosť o OP...
 14. Je zakázané griefovanie alebo iné úmyselné niečenie prírody a stavieb iných hráčov, vrátane 20 blokov od okolia od hranice residencie
 15. Warpy a teleporty nemôžu smerovať k zabíjaniu hráčov. Výnimku tvorí upozornenie pred teleportovaním
 16. Je zakázané vlastniť akékoľvek itemy, ktoré sa nedajú získať hraním
 17. Hráčovi je umožnené byť afk len za predpokladu, že sa nesnaží AFK systém zneužívať vo svoj prospech. Sú zakázané vodné kolotoče, vozíky, skákanie atď. za predpokladu využívania ich na obídenie AFK systému.
 18. Ak si hráč neochráni svoje stavby alebo veci residenciou alebo inou ochranou, tak server neručí za straty a nie je povinný veci nahradiť.
 19. Obmedzený počet spawnerov na 20 spawnerov na plochu 100x100
 20. Zakázané nastavovať si nevhodné alebo urážlivé mená. Zakázané aj používanie pohyblivého písma v mene (&+k)
 21. Zákaz stavania veľkých redstonových strojov, 0tick strojov, ktoré by mohli zaťažovať a lagovať server
 22. Rezidence musí být od sebe nejméně 20 bloků daleko (platí na rezidence od 21.01.2021)